En dag med Moberg - Vilhelm Moberg och medierna samt Raskens : fyra texter

Författare
(Ingrid Nettervik (red.).)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vilhelm Moberg-sällskapet, Arkitektkopia i Växjö 2018 Sverige, Växjö, Växjö 44 sidor 21 cm 978-91-983849-1-8