En dag på jobbet

Författare
Kerstin Frii
(Text: Kerstin Frii foto: Anita Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lilla TL förlag, Sommar & Co reklambyrå 2010 Sverige, Kungsbacka, Kungsbacka 26 sidor. 978-91-977084-5-6