En dag till att leva Punktskrift

Författare
Ryszard Kapuściński
(Ryszard Kapuściński översatt från engelska av Britt Arenander.)
Målgrupp
Vuxen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 1988 Sverige, Enskede 2 vol. (265 sidor. med tryckt brailleskrift)