En dag till att leva

Författare
Ryszard Kapuściński
(Ryszard Kapuściński översatt från engelska av Britt Arenander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alba, Bonnier 1987 Sverige, Stockholm, Stockholm 162 sidor. 21 cm