En dagvattenbrunn i Köping - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Köping 148:1, kvarteret Frode 1 och 2, Köpings stadsförsamling, Köpings kommun, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2010 Sverige, Västerås 6 sidor. ill. 978-91-7453-036-0