En doft av snö

Författare
Nora Roberts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2017 Sverige 336 sidor 17.8 cm 978-91-509-2207-3
Harlequin 2014 Sverige, Stockholm 312 sidor. 22 cm 978-91-640-9807-8
Harlequin cop. 2010 Sverige, Stockholm 312 sidor. 19 cm 978-91-640-6315-1