En doppredikan

Författare
Martin Luther
(Martin Luther. Jämte några reflexioner och anmärkningar / av G. E. Söderholm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1941 Sverige, Stockholm 32 sidor.