En dröm blir sann

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland övers.: Leila Mejram)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1982 Sverige, Malmö 191 sidor. 18 cm 91-35-02306-6