En enkel fråga - romanen om barnen till Socialistjesus och Svea, samt om ett antal andra händelser och människor här i vårt samhälle

Författare
Lars Åke Augustsson
(Lars Åke Augustsson.)
Genre
Romaner, Roman, Bok, Arbetarskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront, Ordfront 1988 Sverige, Stockholm, Stockholm 249 sidor. 22 cm