En färd till minnenas värld - hågkomster från barndomen : (1861-1870)

Författare
Adam Lewenhaupt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1936 Sverige, Stockholm 230 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan