En förmaning af d:r Johan Heinrich Jung ... Öfwersättning utur D. graue Mann, 3 Stück pag. 184 seqq. Christianstad, 1814. Tryckt hos Fredr. F. Cedergréen

Författare
Johann Heinrich Jung-Stilling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1814 Sverige, Kristianstad 16 sidor. 8:o.