En förnimmelse av det okända

Författare
Jörgen Gustafsson, medium
(Jörgen Gustafsson medförfattare: Per Ola Thornell.)
Genre
Biografi, Biografier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsenergi/Massolit 2014 Sverige, Stockholm, Falun 188 sidor. 24 cm 978-91-87505-21-8