En förstudie om kompetens, lärande och roller i verkstaden

Författare
Bengt Edgren
(Bengt Edgren, Anita Hedlund, Bengt Rundqvist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för arbetsvetenskap 1989 Sverige, Stockholm 41 sidor. : diagr.