En flicka på äventyr

Författare
Pamela Wynne
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund, Bonnier 1938 Sverige, Stockholm 2 vol. (176s.,174s)
Bonnier 1927 Sverige, Stockholm 309 sidor.