En folkrörelse fyller 35 - 1942-1977

Författare
Åke Elmér
(Åke Elmér, Yngve Tidman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pensionärernas riksorganisation, Perfekta-Tryck 1977 Sverige, Stockholm, Arlöv 176 sidor. ill. 22 cm