En gammal Malmögårds historia

Författare
Einar Bager
(Einar Bager.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1948 Sverige, Malmö S. 87-125 Illustrationer