En gammal akademisk släkt

Författare
Hugo Lagus
(Enligt familjebrev tecknad av Hugo Lagus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1936 Finland, Helsingfors 336 sidor.