En gammal hardemobondes minnen D. 1

Författare
Gustaf E. Olsson
(Upptecknade av Gustaf E. Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rohloffs bokh. 1932 Sverige, Örebro 148 sidor.