En gammal hardemobondes minnen D. 2

Författare
Gustaf E. Olsson
(Upptecknade av Gustaf E. Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rohloffs bokh. 1933 Sverige, Örebro 138 sidor.
Rohloffs bokh. 1932 Sverige, Örebro 148 sidor.