En gammal hardemobondes minnen D. 2

Författare
Gustaf E. Olsson
(Upptecknade av Gustaf E. Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rohloffs bokh. 1933 Sverige, Örebro 138 sidor.
Rohloffs bokh. 1932-1933 Sverige, Örebro 2 vol.
Rohloffs bokh. 1932 Sverige, Örebro 148 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan