En god fortsättning - nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle

Författare
(Tore Otterup, Gilda Kästen-Ebeling (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2018 Sverige, Lund 246 sidor 23 cm 978-91-44-11390-6