En god vän

Författare
Gunnar Stenberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
förf. 1960 Sverige, Hälsingborg 39 sidor. : ill.