En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger

Författare
Eva Haglund
(Eva Haglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läs & skriv & lär bättre, Scandbook 2012 Sverige, Sigtuna, Falun 112 sidor. 21 cm 978-91-637-1359-0