En gustaviansk boksamlare - Knut K:son Posse på Svanå

Författare
Uno Willers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
förf., Fritzes hovbokh. (distr.), Norstedt 1971 Sverige, Stockholm, Stockholm 197 sidor. ill.
1971 Sverige, Stockholm 197 sidor. 91-970004-0-X