En hand att hålla i

Författare
Gunnar Stenberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
förf. 1972 Sverige, Helsingborg 35 sidor.