En historisk etnoarkeologisk studie av fäbodväsendet

Författare
Ulrika Lönnquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mitthögskolan 1998 Sverige, Östersund 42 sidor. : fig., tab.