En integrerad produktpolitik i EU - något om de EG-rättsliga förutsättningarna

Författare
Annika Nilsson
(Annika Nilsson, Henrik Norinder, Katarina Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2003 Sverige, Stockholm 104 sidor.