En jägare gick sig att jaga

Författare
Kathryn Jackson
(Svensk text: Gösta Knutsson. Illustr.: Gustaf Tenggren.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folket i bild Seelig 1952 Sverige, Stockholm (28)s Ill