En jämförelse av olika banunderlag i hoppning med hjälp av accelerometrar och microgyron

Författare
Malin Andersson
(Malin Andersson & Maria Nordin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniversitet 2009 Sverige, Uppsala 21 sidor.