En jämförelse mellan några dynamiska och statiska satser i svenska och teckenspråk

Författare
Brita Bergman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Institutionen för lingvistik 1984 Sverige, Stockholm 53 sidor.