En järnåldersgård nordväst om Tygelsjö - Skåne, Tygelsjö socken, Tygelsjö 16:54, RAÄ 64, Malmö kommun

Författare
Katalin Schmidt Sabo
(Katalin Schmidt Sabo och Bo Strömberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 2008 Sverige, Lund 21 sidor. : ill.