En jul i ödemarken eller Hur Lill-Olle fick höra julottan

Författare
Edvin Adolphson
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Radiotjänst 1926 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 13 sidor.