En kardus Gefle vapen - berättelse ur folklifvet

Författare
Carl Georg Starbäck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. 1859 Sverige, Norrköping, Norrköping 23 sidor.
1859 Sverige, Norrköping 23 sidor.