En kolerakyrkogård i Irsta? - arkeologisk utredning : RAÄ 78, Irsta-Lista (Ödhumlegatan 4), Irsta socken, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström, Kaisu Anttila.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2003 Sverige, Västerås [5] sidor. ill.