En kort historie om rettsoppgjøret etter krigen

Författare
Hans Fredrik Dahl
(Hans Fredrik Dahl.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pax 2018 Norge, Oslo 104 sidor. 22 cm 978-82-530-4060-8