En kort predikan, öffwer S. Pauli ord Rom. 14. v. 1. 8. 9. stält och författat aff ... Olao Martini ... och nu nyligen enfalleligen på Swensko affsat, aff Gunthero Erici S

Författare
Olaus Martini
Genre
Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1620 Sverige, Prentat i Stockholm, aff Oloff Oloffson. Åår 1620 [32] sidor. 4:o