En krigares ungdomsminnen från ofred och fångenskap - blad ur Nils Harald Joachim Åkersteins dagbok åren 1812-1814

Författare
Nils Harald Joachim Åkerstein
(Samlade och kompletterade av Harald Åkerstein)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1933 Sverige, Malmö 232 sidor.