En krokodil till förälder? - allt utom kärlek

Författare
Jeanett Paludan
(Jeanett Paludan.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Reach 2016 Sverige, Malmö 236 sidor. ill. 22 cm 978-91-639-1670-0