En kunglig familjs bibliografi

Författare
Harald Wieselgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg. 1867 Sverige, Stockholm 46 sidor.