En kvinna för mycket

Författare
Hedwig Courths-Mahler
(Hedwig Courths-Mahler övers.: Barbro Johansson)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1976 Sverige, Stockholm 158 sidor. 18 cm 91-32-41074-3
Kometförl. 1966 Sverige, Stockholm 222 sidor.