En kvinnas smak

Författare
Nora Roberts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2021 Sverige 320 sidor 978-91-509-6326-7
Harlequin 2018 Sverige, Stockholm 314 sidor 18 cm 978-91-509-3035-1
Harlequin 2014 Sverige, Stockholm, Litauen 314 sidor. 22 cm 978-91-640-9802-3
Harlequin 2013 Sverige 321 sidor. 978-91-507-0730-4
Harlequin cop. 2011 Sverige, Stockholm 603 sidor. 19 cm 978-91-640-7029-6
Harlequin cop. 2008 Sverige, Stockholm, Litauen 314 sidor. 19 cm 978-91-640-5245-2