En läsande klass - träna läsförståelse

Författare
(Malin Gonzalez ... redaktion: Malin Wedsberg, Ulrika Wendéus teckningar: Kristina Grundström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Insamlingsstiftelsen En läsande klass cop. 2014 Sverige, Stockholm 247 sidor. : ill. 978-91-637-4680-2