En lekmans ord i folkbildningsfrågan - kritik och anvisningar med avseende på den populärvetenskapliga föreläsningsverksamheten

Författare
Iwar Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1928 Sverige, Trosa 56 sidor.