En lycksökare. - berättelse

Författare
Eva Wigström
(Af Ave.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länstidningens tryckeri 1878 Sverige, Örebro 43 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan