En metod för uppskattning av felintensiteter - exempel från värmepumpar

Författare
Eva Blinge
(Eva Blinge, Lennart Carlsson, Hans-Olof Lindström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige, Göteborg 67 sidor. diagr., tab.