En morgon är det plötsligt sommar

Naja Marie Aidts dikter utgår ofta från vardagliga, igenkännbara situationer, men väjer inte för drömmens översinnliga verklighet. Hon har i Danmark jämförts med Tove Ditlevsen; själv påpekar hon att hon är influerad av Gunnar Ekelöf. Aidt (född 1963) är ett ledande namn i den generation av danska lyriker som stigit fram under 1990-talet. Efter debuten 1991 med Så længe jeg er ung har hon utgivit fem diktsamlingar, samt etablerat sig som novellist och dramatiker. Här presenteras ett urval av hennes poesi i översättning av Lars Gustaf Andersson.

Författare
Naja Marie Aidt
(Naja Marie Aidt urval, översättning och kommentarer: Lars Gustaf Andersson)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ellerström 2002 Sverige, Lund 64 sidor. 18 cm 91-7247-069-0