En nedläggning av Matfors pappersbruk - konsekvenser för kommunen och kommundelen

Författare
Mats Lindblad
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1981 Sverige, Uppsala 42 sidor. : ill.