En ny arbetslinje? - röster om den nya arbetsmarknadspolitiken

Författare
Bengt Rolfer
(Bengt Rolfer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR, Bulls Graphics 2007 Sverige, Stockholm, Halmstad 114 sidor. 978-91-85343-50-8