En ny morgon

Författare
Bertil Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1983 Sverige, Göteborg 24 sidor. 21 cm