En ny samling af reglor och logarithmer, uträknade och författade för at finna poli-högd eller ivarande latitudo på sjön, utan afseende på solens meridional altitudo, när man endast 2:ne gånger tager solens altitude antingen för eller eftermiddagen, och anmärker den imellan observationerne förflutne tiden genom et ordinairt byxsäcks-ur; då ock sanna tiden af dagen, enär solens största altitude togs, kan ärhållas i taflorne intil 30 sec. och än nogare igenom proportionerande, om den så skulle åstundas. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1767

Författare
Abraham von Stauden
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1767 Sverige, Stockholm [52] sidor. =(s. 51/52 blank).= 8:o(8,4 o.2)